Theater De Leest in Waalwijk had naast de bestaande grote zaal behoefte aan een kleine zaal annex foyer om efficiënter te kunnen programmeren. Buro Beek kreeg een studie-opdracht voor een voorlopig ontwerp en een investeringsbegroting. Uitgangspunt voor het ontwerp was het realiseren van een kleine zaal voor 200 bezoekers. Gezien de stedebouwkundige, architectonische en budgettaire situatie is dit zoveel mogelijk binnen de contouren van het bestaande theatergebouw opgelost, met een minimum-maximum fasering waar het gaat om de uitbreiding van de foyers aan de pleinzijde.