Het ontwikkelen van een nieuwe ‘Noord-entree’ van het City Centrum in Veldhoven kent een lange geschiedenis. Buro Beek heeft aan drie  opeenvolgende studie-fasen in opdracht van theater De Schalm en de gemeente Veldhoven hieraan meegewerkt in samenwerking met o.a. ‘VHP’ en ‘Land-made’ (Audrey Coert als supervisor) uit Rotterdam en met stedebouwkundigen van de gemeente Veldhoven. Centraal thema in de studie’s was : het vormgeven van de Noord-entree vanuit de Çentrumvisie middels commerciële en maatschappelijke bebouwing, met behoud van functionaliteit, vindbaarheid en toekomstbestendigheid van theater De Schalm.