‘Berlaere vastgoedontwikkeling’ gaf Buro Beek de opdracht om voor De Plaatse in Veldhoven een ontwerp te maken in het kader van een door de gemeente uitgeschreven besloten prijsvraag. Het ontwerp van Buro Beek werd als beste ontwerp gekwalificeerd en is in opdracht van Berlaere uitgewerkt t/m bestek en bestektekeningen. Na raadsverkiezingen zijn de uitgangspunten voor De Plaatse en met name voor De Gender dusdanig veranderd dat woningbouw niet meer mogelijk was. In plaats hiervan heeft Buro Beek het ontwerp voor de kiosk en omgeving gemaakt (zie projecten). Voor diverse particulieren heeft ‘Buro Beek, architectuur en interieur’ diverse vrije sector-woningen ontworpen en gebouwd in Eindhoven, Breda, Helmond, Eersel en Deurne.